German Language Event

The German Society and the German Section of the Department of Languages, Translation and Communication would like to invite Swansea pupils, students and parents to a German Language Afternoon held at the Taliesin on the 22nd of March between 1 and 4 pm.

The event involves free German language taster sessions coordinated by Swansea Uni students of German and visiting German and Austrian students.  A free film screening of Lessons of a Dream in both German and English.

The event is kindly supported by the Goethe Institut, the DAAD London and the Centre for Contemporary German Culture.

1 – 2 pm free German language taster session.  Suitable also for absolute beginners!

2 – 4 pm free special film screening (in collaboration with the Goethe-Institut) Watch LESSONS OF A DREAM  and learn how British Football came to  Germany.

For further information please contact Christiane Günther at  c.guenther@swansea.ac.uk

The Taliesin Arts Centre is located at Swansea University, Singleton Park, SA2 8PP

No booking necessary!

Welsh Translation

Hoffai Cymdeithas Almaeneg ac Isadran Almaeneg Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu wahodd disgyblion, myfyrwyr a rhieni Abertawe I brynhawn Almaeneg sydd i’w gynnal yng Nghanolfan Taliesin ar 22ain Mawrth rhwng 1.00 a 4.00  o’r gloch y prynhawn.

Yn ystod y digwyddiad fydd sesiynau blasu Almaeneg  rhad ac am ddim wedi’u cydlynu gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, rhai sydd yn astudio Almaeneg a rhai sydd yn ymweld o’r Almaen ac Awstria, a dangosiad rhad ac am ddim o’r ffilm Lessons of a Dream yn Almaeneg a Saesneg.

Derbyniwyd nawdd caredig gan Goethe Institut, DAAD Llundain a Chanolfan ar gyfer Diwylliant Almaeneg ar gyfer y digwyddiad.

1 – 2 yp Sesiwn blasu Almaeneg yn rhad ac am ddim.  Yn addas hefyd ar gyfer dechreuwyr pur!

2 – 4 yp Dangosiad ffilm arbennig yn rhad ac am ddim (mewn cydweithrediad â Goethe-Institut)  Gwylio LESSONS OF A DREAM a dysgu sut ddaeth pêl-droed Prydain i’r Almaen.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Christiane Günther os gwelwch yn dda:  c.guenther@swansea.ac.uk

Lleolir Canolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe, Parc Singleton, SA2 8PP

Dim angen bwcio o flaen llaw!