Gwasanaethau Iaith Proffesiynol

Mae’r byd yn dod yn fwyfwy byd-eang. Mae cyfleoedd dramor yn fwy nag erioed, ond mae heriau cyfathrebu yn gynyddol anodd oherwydd nodweddion amlieithog ac amlddiwylliannol y byd.

Os ydych yn gweithio ar achos cyfreithiol, yn rheoli ymgyrchoedd marchnata rhyngwladol neu ond yn darparu gwybodaeth mewn iaith arall, mae arnoch angen trosglwyddo’ch neges yn gywir.

Gall cael eich strategaeth iaith yn gywir, trwy wasanaethau cyfieithu dogfennau, lleoleiddio a gwasanaethau amlgyfrwng fel trosleisio olygu’r gwahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant wrth gyfathrebu’ch neges.<br>

Dewis y Partner Cywir

Mae gennym dros ddegawd o brofiad mewn gwasanaethau cyfieithu. Mae ein hymrwymiad i ansawdd wedi arwain at ennill dros 30 o wobrau busnes a chadeirio corff ein diwydiant, Y Gymdeithas Cwmnïau Cyfieithu (ATC).

Mae ein proses yn syml. Rydym yn deall beth rydych yn ceisio ei gyflawni, rydym yn dyrannu’r adnoddau gorau i’ch prosiect ac yn sicrhau ein bod yn diwallu’ch amcanion.

Mae cyfieithu yn golygu mwy na symud geiriau o’r naill iaith i’r llall. Mae’n ymwneud â chyfathrebu’ch neges yn effeithiol mewn gwahanol ieithoedd; gan ymestyn ar draws ffiniau a demograffeg i agor marchnadoedd newydd a thyfu’ch busnes.

Hanes Wolfestone

Dechreuodd Wolfestone yn 2006 â syniad syml: chwyldroi’r ffordd mae’r diwydiant yn ymdrin â chyfieithu.

Erbyn hyn ni yw’r cwmni cyfieithu mwyaf yng Nghymru, un o’r pum busnes cyfieithu sy’n tyfu’n gyflymaf yn y DU ac â bodlonrwydd cwsmeriaid o 98.9% yn 2017 – 10% yn uwch na chyfartaledd y diwydiant.

Yn gyflym, enillon ni gyfran o’r farchnad gan greu gwasanaethau roedd cleientiaid yn gofyn amdanynt. Fe ddaethom yn Gadeirydd ein corff masnach DU (ATC), yn gyfrannwr i The Guardian, a chanolfan ragoriaeth ar gyfer goresgyn rhwystrau iaith. Dyna pryd roeddem yn gwybod ein bod ni’n wirioneddol yn bartner, nid yn gyflenwr.