Diolch!

  Anfonwyd eich neges a byddwn ni mewn cysylltiad cyn bo hir.

Read More

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Mae Wolfestone Holdings  wedi ymrwymo i gynnal ei fusnes yn unol â’r holl ddeddfau a rheoliadau Diogelu Data perthnasol ac yn unol â’r safonau uchaf o ymddygiad moesegol. Ar y dudalen hon fe welwch y wybodaeth berthnasol ynghylch sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol. Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Cleientiaid Polisi GDPR Cais amRead More »

Read More

Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Wolfestone Peidio â Datgelu Gwybodaeth Mae Wolfestone yn parchu a diogelu preifatrwydd yr unigolion sy’n defnyddio ein gwasanaethau iaith. Nid yw gwybodaeth adnabyddadwy unigol amdanoch chi neu wybodaeth/data arall sydd wedi’i ddatgelu inni yn cael ei datgelu i unrhyw drydydd parti heb dderbyn eich caniatâd yn gyntaf, fel yr esbonir yn y polisiRead More »

Read More

Polisi Trosglwyddo Data ar gyfer Trydydd Gwledydd

Trosglwyddo Data Personol i Drydydd Gwledydd Mae Wolfestone Holdings wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau iaith o safon uchel. Mae’r bobl orau i ddarparu’r gwasanaethau hyn wedi’u lleoli yn y gwledydd lle mae’r ieithoedd hynny’n cael eu siarad, gan fod trochi llawn yn golygu eu bod yn cadw’n gyfredol â’r ffordd newidiol mae’r iaith yn caelRead More »

Read More

Cael Dyfynbris Cyfieithu

Llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n dod ôl atoch â dyfynbris cyn gynted ag y bo modd. A fyddai’n well gennych siarad am eich cais dros y ffôn? Ffoniwch ni ar +44 1792 450972.

Read More

Polisi Cais Mynediad Pwnc Wolfestone Holdings

Wolfestone Holdings (Wolfestone Translation, Robertson Languages International, VoiceBox) GDPR Polisi Cais Mynediad Pwnc Data (SAR) – Cleientiaid a Chyflenwyr Datganiad Diogelu Data Mae’r GDPR yn mynnu bod data personol yn cael eu prosesu yn deg ac yn gyfreithlon. Mae Wolfestone wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chleientiaid a chyflenwyr.Read More »

Read More

Hafan

Cwmni arloesol yn creu atebion iaith pwrpasol sy’n rhoi min i’ch busnes. Mae iaith yn ein cymell, mae rhagoriaeth yn ein diffinio.

Read More