Polisi Cwcis

Cwcis ar wefan Wolfestone Fel llawer o wefannau eraill ar y rhyngrwyd, mae Wolfestone yn defnyddio cwcis i helpu i addasu’r profiad rydych yn ei gael ar ein gwefan. Er mwyn helpu i wneud synnwyr o gwcis, rydym wedi cynllunio’r dudalen we hon i roi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen ynglŷn â chwcis; bethRead More »

Read More

Hysbysiad Preifatrwydd

Oherwydd natur ein gwaith, rydym yn rhannu’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ddwy adran. Mae Adran 1 yn ymwneud â’ch data personol (manylion cyswllt, ac ati) rydych yn eu darparu i ni wrth sefydlu perthynas fusnes â Wolfestone Holdings (Wolfestone Translation, Robertson Languages International, a VoiceBox).Mae Adran 2 yn ymwneud â data personol a allai fodRead More »

Read More

Telerau ac Amodau

Gan gyflwyno testun i’w gyfieithu neu gyflwyno unrhyw Waith arall i’w wneud gan y Cwmni, mae’r Cleient yn gwneud cytundeb rhwymol â’r Cwmni hwn a gwmpasir gan y telerau ac amodau canlynol: 1. Diffiniadau/Cyffredinol 1.1    Mae “Y Cwmni” yn golygu Wolfestone Translation Ltd ac unrhyw frand arall y mae’r Cwmni yn ei ddefnyddio wrth weithredu.Read More »

Read More