"Dw i wedi defnyddio Wolfestone sawl gwaith erbyn hyn, ar gyfer prosiectau sensitif iawn ar draws llu o wledydd, ac wedi bod yn fodlon iawn bob tro ar eu gwaith. Dim ots pa mor heriol yw'r iaith rydym wedi gofyn amdano, maent bob amser wedi diwallu'r dyddiad cau ac dw i wedi cael adborth cadarnhaol gan ein hymgysylltwyr tramor bob tro wrth ofyn am wiriad terfynol. Discovery Networks Europe"

"Rwy'n ddiolchgar iawn i'r tîm am y gwaith maent wedi ei wneud a byddwn i'n cymeradwyo Wolfestone yn fawr. Maen nhw wedi darparu gwasanaeth proffesiynol iawn trwy'r holl broses, yn cwblhau rhywfaint o waith cyfieithu cymhleth iawn yn gyflym a heb drafferth. Welsh Assembly Government"

"Darparoddd Wolfestone wasanaeth cyfieithu proffesiynol iawn i'n sefydliad. Roeddem yn gwbl fodlon ar bob agwedd ar y gwasanaeth ac mae'n sicr y byddem yn galw arnynt eto. NHS"

"Ar ôl cael terfyn amser fer i gynhyrchu dogfen ar gyfer ein partneriaid Tsieineaidd, roeddwn yn falch iawn bod Wolfestone yn gallu cyfieithu'r ddogfen o fewn ychydig ddyddiau. Fe'm hysbyswyd y byddai'n barod erbyn diwedd busnes ar 2 Hydref, ond fe'i derbyniwyd ar Hydref 1af. Gwasanaeth gwych, proffesiynol a chyflym. Swansea University / Prifysgol Abertawe"

"Gwasanaeth rhagorol, hyblyg a hygyrch. Mae'r staff yn fodlon iawn i ddiwallu anghenion pob prosiect a hwyluso'r cyfieithiad gorau posibl. Mae'r cyfieithwyr yn effeithlon ac fodlon gweithio gyda defnyddwyr lleol. Tîm a chyfieithiadau dibynadwy. Cardiff University / Prifysgol Caerdydd"

Cardiff University Logo

"Gall Wolfestone sicrhau cyfieithwyr profiadol yn ogystal â Sicrwydd Ansawdd cadarn i wirio'r cyfieithwyr. Y broses Sicrwydd Ansawdd yw'r rheswm i ni eu dewis yn ogystal â'r gallu i gyrchu cyfieithwyr mewn ystod eang o wledydd mewn marchnadoedd sy'n datblygu. Every1Mobile"

"Mae gweithio gyda Wolfestone yn ddisgwyliadwy hawdd. Cyflwynir popeth yn brydlon. Yn rheolaidd, rydym wedi cael prosiectau brys i'w cwblhau o fewn amser byr iawn rydym wedi defnyddio Wolfestone ar eu cyfer ac maent wedi eu cyflawni bob amser. AXA Assistance"

"Darparwyd ein cyfieithiad brys yn gyflym ac roedd Wolfestone yn gallu darparu ar gyfer ein ceisiadau munud olaf. YMCA"

"Ein prif ffactorau penderfynu ar gyfer defnyddio Wolfestone oedd, tystlythyrau cwsmeriaid yn yr un sector â ni ein hunain, gwirio gwyliadwrus iawn, pris ac amser cyflawni. Dw i wedi cael profiad gwych wrth weithio gyda'r tîm, yn arbennig Alexandra, sydd wedi gweithio'n galed i'n helpu trwy'r holl brofiad gyda chyfieithiadau ychwanegol ac ail-fformatu dogfennau. Diolch i'r tîm cyfan, gwasanaeth gwych a chwmni gwych i weithio gyda nhw. Research Donors"

"Roedd y gwasanaeth yn gyflym a rhagorol. Roedd y pris yn gystadleuol a byddwn i'n sicr o ddefnyddio Wolfestone eto. IB Cymru"

"Fe wnaed y gwaith yn gyflym iawn, ag ansawdd uchel a chyfathrebu da ynghylch ble roedd fy mhrosiect. Dw i eisoes wedi argymell eich gwasanaeth i gydweithiwr. Coloplast"

Coloplast logo

"Bydden ni'n argymell Wolfestone am wasanaethau cyfieithu creadigol heb betruso! The United Dance Organisation"

The United Dance Organisation logo

"Gwasanaeth proffesiynol iawn â sylw rhagorol i fanylion, nid oedd unrhyw beth yn ormod o drafferth i'r rheolwr prosiect, hyd yn oed wrth weithio ar fyr rybudd i aseinio'r prosiectau er mwyn eu cwblhau cyn gynted â phosibl Glass Systems Group"

"Roedd gen i ofyniad brys i gyfieithu Dogfen Fwlgareg gyfreithiol. Fe wnaeth Wolfestone gyflwyno'r ddogfen o fewn 4 diwrnod trwy e-bost a'i ddilyn yn fuan wedyn â chopi caled ardystiedig yn y post. Roedd y cyfieithiad yn glir ac yn fanwl gywir. Gwasanaeth ardderchog. IT Accounts Support Limited"