Roedd cyfathrebu gan Wolfestone yn brydlon, onest a chywir. Roedd hyn yn ei dro yn caniatáu i Adecco arddangos lefel o wasanaeth a ddisgwylir gennym gan ein cleient. Yn bwysicach oll, cyfieithwyd ein dogfen yn gyflym ond heb unrhyw gyfaddawd ar ansawdd ac am bris a fyddai’n cystadlu ag unrhyw un o’ch cystadleuwyr.  Diolch eto am eich holl help a gobeithio y byddwn ni’n cael cyfle i wneud busnes eto yn y dyfodol. Adecco