Mae Wolfestone yn cynnig gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Mae ganddynt staff cymwynasgar a chyfeillgar (mae Cydnie wedi bod yn help mawr!) a gwasanaeth proffesiynol. BCB International Ltd.