Dw i wedi defnyddio Wolfestone sawl gwaith erbyn hyn, ar gyfer prosiectau sensitif iawn ar draws llu o wledydd, ac wedi bod yn fodlon iawn bob tro ar eu gwaith. Dim ots pa mor heriol yw’r iaith rydym wedi gofyn amdano, maent bob amser wedi diwallu’r dyddiad cau ac dw i wedi cael adborth cadarnhaol gan ein hymgysylltwyr tramor bob tro wrth ofyn am wiriad terfynol.

Discovery Networks Europe