Darparoddd Wolfestone wasanaeth cyfieithu proffesiynol iawn i’n sefydliad. Roeddem yn gwbl fodlon ar bob agwedd ar y gwasanaeth ac mae’n sicr y byddem yn galw arnynt eto.

NHS