Roedd gen i ofyniad brys i gyfieithu Dogfen Fwlgareg gyfreithiol. Fe wnaeth Wolfestone gyflwyno’r ddogfen o fewn 4 diwrnod trwy e-bost a’i ddilyn yn fuan wedyn â chopi caled ardystiedig yn y post. Roedd y cyfieithiad yn glir ac yn fanwl gywir. Gwasanaeth ardderchog. IT Accounts Support Limited