Roeddwn i am ddweud diolch am eich cymorth ar y prosiectau hyn.  Does gennych ddim syniad pa mor bwysig ydyw i mi gael cyflenwyr sy’n effeithlon, effeithiol, a chywir. Mae’n caniatáu i mi weithredu a chyflenwi prosiectau sy’n rhagori ar ddisgwyliadau’r tîm arweinyddiaeth. Kryptonite Europe