Mae cwmnïau cyfieithu eraill ar gael sy’n honni bod ganddynt drawsgrifiadau a chyfieithiadau a gynhyrchir gan bobl, ond fe wnaeth copi a gludo’n gyflym i mewn i Google Translate ddangos i mi eu bod yn gwneud hynny’n union, heb ystyried y newidiadau bach rhwng gwahanol ieithoedd. Mae Wolfestone yn sicrhau bod y cyfieithiad yn gwneud synnwyr, dim ots pa iaith ydyw. Dyna pam eu bod wedi ennill fy musnes i ar gyfer y dyfodol. Lamora Pictures