Fe wnaethon ni gwrdd â Wolfestone yn DSEI yn 2011 gan ffurfio partneriaeth sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Wolfestone wedi cyfieithu gwahanol lawlyfrau technegol a deunyddiau marchnata ar gyfer ein datrysiadau COMINT, EW ac ICM. Nid yn unig mae Wolfestone wedi arddangos meistroliaeth gywir ar ein jargon technegol unigryw, ond fe wnaethant hyn yn ddiogel ac i’n terfynau amser hefyd. Rydym yn parhau i ymddiried yn Wolfestone fel ein partner iaith; maent yn ein galluogi i gyfathrebu â’n cwsmeriaid mewn ffordd sy’n caniatáu i ni gael ein ddeall yn llawn, gan gynnal ein henw da a phroffesiynoldeb. PLATH GmbH