Ar ôl cael terfyn amser fer i gynhyrchu dogfen ar gyfer ein partneriaid Tsieineaidd, roeddwn yn falch iawn bod Wolfestone yn gallu cyfieithu’r ddogfen o fewn ychydig ddyddiau. Fe’m hysbyswyd y byddai’n barod erbyn diwedd busnes ar 2 Hydref, ond fe’i derbyniwyd ar Hydref 1af. Gwasanaeth gwych, proffesiynol a chyflym. Swansea University / Prifysgol Abertawe