Ein prif ffactorau penderfynu ar gyfer defnyddio Wolfestone oedd, tystlythyrau cwsmeriaid yn yr un sector â ni ein hunain, gwirio gwyliadwrus iawn, pris ac amser cyflawni. Dw i wedi cael profiad gwych wrth weithio gyda’r tîm, yn arbennig Alexandra, sydd wedi gweithio’n galed i’n helpu trwy’r holl brofiad gyda chyfieithiadau ychwanegol ac ail-fformatu dogfennau.

Diolch i’r tîm cyfan, gwasanaeth gwych a chwmni gwych i weithio gyda nhw.

Research Donors