Cwcis ar wefan Wolfestone

Fel llawer o wefannau eraill ar y rhyngrwyd, mae Wolfestone yn defnyddio cwcis i helpu i addasu’r profiad rydych yn ei gael ar ein gwefan. Er mwyn helpu i wneud synnwyr o gwcis, rydym wedi cynllunio’r dudalen we hon i roi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen ynglŷn â chwcis; beth ydyn nhw, sut mae Wolfestone yn eu defnyddio, a sut y gallwch reoli nid yn unig ein defnydd o gwcis ond cwcis gwefannau eraill hefyd.

Beth Yw Cwcis?

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu storio gan borwr gwe ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol y tro cyntaf i chi ymweld â gwefan. Pan fyddwch chi’n ymweld â’r wefan honno nesaf, bydd eich dyfais yn chwilio am unrhyw gwcis perthnasol mae wedi’u storio ar gyfer y dudalen honno a bydd yn adfer y dewisiadau oedd gennych wedi’u cadw ar gyfer y wefan honno. Gall opsiynau wedi’u cadw gynnwys maint testun, iaith, eich proffil defnyddiwr, ac ati.

Mae cwcis yn caniatáu i wefannau gadw gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’ch dewisiadau i roi’r profiad gorau posibl o’r wefan i chi. Fe’u defnyddir i sicrhau bod gwefannau’n gweithio’n fwy effeithlon ac i roi rhagor o wybodaeth i berchnogion gwefan er mwyn creu’r profiad defnyddiwr gorau posibl i bob defnyddiwr.

Beth Yw’r Gwahanol Fathau o Gwcis?

Mae gwahanol fathau o gwcis, a gellir eu categoreiddio yn seiliedig ar y swyddogaeth maent yn ei chynnal neu’r pwrpas sydd ganddynt ar wefan. Isod, rydym wedi darparu rhagor o wybodaeth am y gwahanol gategorïau o gwci. Datgelwch ragor o wybodaeth am bob cwci trwy glicio ar y tag.

Cwcis Cwbl Angenrheidiol
Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn symud o gwmpas y wefan ac i ddefnyddio ei nodweddion, megis cyrchu rhannau diogel o wefan Wolfestone.
Cwcis Swyddogaethol
Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’n gwefan gofio’r dewisiadau a wnewch ac i ddarparu nodweddion mwy personol. Gellir defnyddio’r cwcis hyn hefyd i gofio’r newidiadau a wnaethoch ar wefannau eraill, megis maint testun a ffont, a’u gweithredu i’n gwefan ni. Defnyddir cwcis swyddogaethol pan fydd ymwelwyr yn defnyddio elfennau rhyngweithiol ein gwefan, megis gadael sylwadau ar flogiau neu ddefnyddio ein gwasanaeth sgwrsio byw. Gall y cwcis hyn olrhain gwybodaeth yn ddienw yn unig. Ni allant olrhain eich gweithgarwch pori oddi ar wefannau eraill.
Cwcis Perfformiad
Mae’r cwcis hyn yn ein helpu i ddeall sut mae pobl yn rhyngweithio â gwefan Wolfestone sydd wedyn yn caniatáu i ni arbrofi â gwahanol syniadau a nodweddion i wneud y profiad gorau o’n gwefan yn bosibl i ddefnyddwyr.

Pa Gwcis Mae Gwefan Wolfestone yn eu Defnyddio?

Mae ystod o gwcis gwahanol sy’n cael eu gweithredu pan fydd rhywun yn ymweld â gwefan Wolfestone. Rydym wedi creu rhestr gynhwysfawr o’r cwcis sydd ar waith a’u swyddogaethau. Gallwch weld y rhestr o gwcis gweithredol ar ffurf PDF trwy glicio ar y ddolen hon.

Sut Alla I Newid Fy Ngosodiadau Cwcis?

Yn y mwyafrif o achosion, gallwch gyfarwyddo’ch porwr i roi’r gorau i dderbyn cwcis o wefan, neu hyd yn oed o bob gwefan rydych yn ymweld â hi. Fel arfer gallwch ganfod y gosodiadau hyn yn newislen Opsiynau neu Ddewisiadau eich porwr.

I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gweithredu a sut i’w rheoli neu eu dileu, ewch i www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.

I optio allan o gael eich olrhain gan Google Analytics ar draws unrhyw un a phob gwefan rydych chi’n ymweld â nhw, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.