Mae Wolfestone Holdings  wedi ymrwymo i gynnal ei fusnes yn unol â’r holl ddeddfau a rheoliadau Diogelu Data perthnasol ac yn unol â’r safonau uchaf o ymddygiad moesegol.

Ar y dudalen hon fe welwch y wybodaeth berthnasol ynghylch sut y byddwn yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Cwcis ar Wefan Wolfestone

Fel llawer o wefannau eraill ar y rhyngrwyd, mae Wolfestone yn defnyddio cwcis i helpu i addasu’r profiad rydych yn ei gael ar ein gwefan. Er mwyn helpu i wneud synnwyr o gwcis, rydym wedi cynllunio gwefan i roi’r holl wybodaeth sydd arnoch ei hangen am gwcis. Cliciwch y ddolen ddilynol i gael rhagor o wybodaeth: https://www.wolfestone.co.uk/cy/polisi-cwcis/

Polisi Amgylcheddol

Mae Wolfestone yn deall effaith amgylcheddol y busnes. Mae Wolfestone wedi ymrwymo i leihau gwastraff a chynyddu ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio. Hefyd mae Wolfestone yn ymrwymo i hyrwyddo dulliau teithio a thrafnidiaeth mwy cynaliadwy.