Yn y byd wedi’i globaleiddio heddiw, mae’r galw am atebion amlieithog megis gwasanaethau cyfieithu ar y pryd mewn cynadleddau yn cynyddu. Mae cwmnïau yn ymgysylltu â marchnadoedd rhyngwladol ac mae amrywiaeth ddiwylliannol gwledydd yn golygu bod goresgyn y rhwystr iaith yn hanfodol.

Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd mewn Cynadleddau

Mae cyfieithu ar y pryd yn cynnig ffordd seml o gwrdd â’ch partneriaid busnes tramor

Ydych chi’n chwilio am bartner cyfieithu cynadleddau ar y pryd sy’n eich cefnogi yn ystod eich cyfarfod busnes dramor? Neu hoffech chi wahodd eich partneriaid busnes tramor i’ch swyddfeydd yn y DU? Mae Wolfestone yma i’ch helpu yr holl ffordd ac rydym yn tynnu’r straen o’ch cyfarfodydd, apwyntiadau a chynadleddau amlieithog.

Mae ein gwasasnaethau cyfieithu ar y pryd mewn cynadleddau yn cynnig dewis o wahanol atebion ar gyfer cyfieithu ar y pryd: Mae

cyfieithu ar y pryd cydamserol yn golygu bod y cyfieithydd yn cyfleu’r ystyr ar yr un pryd. Mae’r math hwn o gyfieithu ar y pryd yn gyffredin yng nghyfarfodydd rhyngwladol mawr lle mae’r gweithgareddau yn cael eu cyfieithu ar y pryd ag oediad o 2-3 eiliad. Mae cyfieithwyr ar y pryd yn siarad i mewn i’r meicroffon mewn bwth seinglos ac mae’r cynadleddwyr yn gwrando trwy glustffonau. Does dim rhaid i ddigwyddiadau llai gael bwth ond yn hytrach meicroffon radio a chlustffonau. Mae

cyfieithu olynol ar y pryd yn golygu bod y cyfieithydd ar y pryd yn gwrando ar ddarn o’r ariath ac wedyn naill ai’n crynhoi neu’n trosglwyddo air am air. Mae cyfieithu olynol ar y pryd yn cyffredin mewn sefyllfaoedd ffurfiol lle mae cyfieithu ar y pryd yn digwydd ar ôl pob brawddeg neu ar ôl i araith fach gael ei chyflwyno. Yn aml iawn mae’r math hwn o gyfieithu ar y pryd yn boblogaidd mewn achosion llys, cynadleddau bach neu drafodaethau grŵp.Mae

cyfieithu ffôn ar y pryd yn ddull cyflym, hawdd a fforddiadwy o ddiwallu eich anghenion cyfieithu ar y pryd uniongyrchol. Â thros 210 o ieithoedd ar gael 24 awr y dydd, 7 dydd y wythnos gallwch gysylltu trwy ffôn neu fideo â chyfieithydd ar y pryd profiadol â chymwysterau llawn bryd bynnag a ble bynnag y bydd arnoch ei angen. Â’n gwasanaeth ar alw, mae 99% o alwadau yn cael eu cysylltu o fewn munud. Does dim ffioedd sefydlu a does dim contractau. Rydym yn darparu rhai o’r cyfraddau cyfieithu ar y pryd mwyaf cystadleuol yn y diwydiant cyfieithu.

Peidiwch â’i derbyn gennym ni yn unig; gwrandewch ar un o’n cleientiaid bodlon yn siarad am ein Gwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd mewn Cynadleddau.

Darparodd Wolfestone gyfieithydGwasanaethau Cyfieithu ar y Pryd mewn Cynadleddaud ar y pryd i Thales am ddau ddiwrnod mewn Arddangosfa Amddiffyn. Roedd eu cyfieithydd ar y pryd yn wybodus, proffesiynol a sicrhaodd bod ein cleientiaid Tsieineaidd wedi’u llywio’n dda ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ag arddangoswyr. Diolch yn fawr!

Mae ein cyfieithwyr ar y pryd yn gymwys iawn ac mae eu gwaith yn cael ei wirio’n gyson ar ôl pob tasg. Maent yn gweithio â phob prif iaith Ewropeaidd ac ieithoedd y byd a maent yn wybodus ynghylch y terminoleg a’r jargon sy’n benodol i’ch maes. Mae ein cyfieithwyr ar y pryd yn gweithio’n hyblyg, felly gallant fod gyda chi ble bynnag a phryd bynnag y bydd arnoch eu hangen. Mae ein hieithyddion ar gyfer ein gwasanaethau cenedlaethol cyfieithu ar y pryd ar gyfer cynadleddau i gyd wedi llofnodi cytundebau cyfrinachedd/cytundebau peidio â datgelu.