Mae gwasanaethau cyfieithu dogfennau yn sefyll wrth wraidd Wolfestone. Dyma’r gwasanaeth rydym wedi ein hadeiladu arno ac rydym yn ymfalchïo wrth gyflwyno’r safon uchaf, bob tro.

Ers 2006, rydym wedi datblygu gwybodaeth helaeth o’r diwydiant cyfieithu. Rydym yn cynnig cyngor cadarn i’n cleientiaid ar ba fath o gyfieithiad fyddai orau iddynt, nawsau ieithoedd unigol, a sut i gael y mwyaf o’u cyllideb gyfieithu. Am y rhesymau hyn rydym wedi dod yn ddarparwr gwasanaeth iaith dibynadwy  i rai o gyrff a sefydliadau mwyaf adnabyddus y Deyrnas Unedig.

Lefelau Gwasanaeth wedi’u Haddasu i Ddiwallu Eich Anghenion Cyfieithu

Gall gwasanaethau cyfieithu dogfennau fod yn eang ac amrywiol iawn. Mae hynny oherwydd, â phob cais am gyfieithiad, ceir senarios gwahanol, cynulleidfaoedd gwahanol, dibenion gwahanol.

Er mwyn hysbysu ein cleientiaid o’ch gwasanaethau cyfieithu dogfennau yn well, ac i sicrhau eu bod yn cael y mwyaf o’u cyllideb, rydym wedi datblygu ein pum Lefel Gwasanaeth allweddol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wylio ein fideo Lefelau Gwasanaeth isod neu glicio trwodd i’n tudalen Lefelau Gwasanaeth i gael rhagor o wybodaeth.

Prisio Cyfieithu: Faint Mae’n Ei Gostio?

Budd ein Lefelau Gwasanaeth yw nid yn unig maent yn caniatáu i chi wneud penderfyniad mwy gwybodus wrth brynu gwasanaethau cyfieithu dogfennau, ond maent hefyd yn rhoi mwy o eglurder ynghylch cost cyfieithu. Mae pob Lefel Gwasanaeth wedi’i chynllunio’n arbennig i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu dogfennau sy’n rhoi’r gwerth mwyaf am arian i’n cwsmeriaid ar gyfer eu hanghenion.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae prisio cyfieithu’n gweithio, cliciwch yma i ymweld â’n tudalen Prisio Cyfieithu.

Ieithyddion Arbenigol i’r Diwydiant

Yn Wolfestone, rydym yn cynnig gwasanaethau cyfieithu dogfennau ar gyfer ystod eang o ddiwydiannau. Rydym wedi datblygu ac yn cynnal cronfa ddata helaeth o ieithyddion cymwys a phrofiadol o fewn y gwledydd. Yn ogystal â bod yn gymwys mewn cyfieithu, mae gennym ieithyddion sector-benodol sydd â phrofiad o weithio yn eich diwydiant chi. Gallwch chi fod yn sicr y bydd unrhyw derminoleg gymhleth sy’n benodol i’ch sector yn cael ei deall a’i chyfieithu’n gywir.

I gael rhagor o wybodaeth ar gyfer eich diwydiant, cliciwch ar y tab isod.

Pam Dewis Gwasanaethau Cyfieithu Dogfennau Wolfestone? 

  • Boddhad cwsmeriaid: Fe wnaethom bostio cyfradd foddhad cwsmeriaid o 98.9% ar gyfer 2017.
  • Ansawdd a warentir: Dim ond ieithyddion cymwys a phrofiadol iawn â dealltwriaeth ddofn o’ch pwnc y byddwn yn eu defnyddio.
  • Amser cyflawni: Rydym yn arbenigo mewn diwallu terfynau amser tynn heb aberthu ansawdd.
  • Technoleg o’r ansawdd gorau: Mae ein technoleg gyfieithu beiriant yn adeiladu geirfa bersonol i chi, gan arbed amser ac arian ar gynnwys ailadroddus.
  • Cydymffurfio â GDPR: Mae ein prosesau gweithio yn cydymffurfio’n llwyr â’r Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer Diogelu Data.