Gwasanaethau Lleoleiddio

Wrth dargedu marchnadoedd tramor, mae’n bwysig ystyried agweddau diwylliannol yn y broses gyfieithu.  Mewn rhai gwledydd efallai na fydd y delweddau yn eich llyfryn yn briodol, efallai na fydd enghreifftiau ar eich gwefan yn ddiwylliannol berthnasol neu efallai y bydd angen ichi newid yr arian cyfredol. Gelwir y broses o addasu cynnyrch i wlad neu ranbarth penodol leoleiddio.

Gwasasnaethau Lleoleiddio ar gyfer Prosiectau Gwefan, Meddalwedd ac Amlgyfrwng

Mathau o Leoleiddio Ieithoedd

Rydym wedi gweithio ar brosiectau lleoleiddio i gwmnïau rhyngwladol a BBaChau ac mae gennym brofiad o leoleiddio dogfennau unigol hyd at ymgyrchoedd cyfan.

Prosiectau lleoleiddio rydym yn ymgymryd â nhw:

  • Lleoleiddio Gwefannau: Yn ôl Arolwg Cynghori Common Sense, mae 72.1% o ddefnyddwyr yn treulio’r mwyafrif o’u hamser neu i gyd ohono ar wefannau yn eu hieithoedd eu hunain a dywedodd 56.2% o ddefnyddwyr bod y gallu i gael gwybodaeth yn eu hiaith eu hunain yn bwysicach na’r pris. Gall lleoleiddio gwefannau ddwyn ffrwyth ichi.
  • Lleoleiddio Meddalwedd: Rydym yn addasu eich cynhyrchion meddalwedd (Apiau, Rhyngwynebau Defnyddiwr) i’ch marchnad allforio a thrwy hynny’n osgoi gwrthdaro â diwylliant ac arferion lleol.
  • Lleoleiddio Amlgyfrwng: Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau ar gyfer eich cynhyrchion amlgyfrwng (Trosleisio, e-ddysgu, is-deitlo, fideos) ac yn gweithio gyda chi i weithredu sensitifrwydd lleol.
  • SEO Amlieithog

Eich Partner Gwasanaethau Lleoleiddio

Gall trefnu i’ch copi gael ei leoleiddio wneud gwahaniaeth yn eich stori llwyddiant o fynd i mewn i farchnad dramor. Mae’n helpu’ch brand i gynnal ei gyfanrwydd mewn marchnad newydd ac i osgoi chwithigrwydd. Er mwyn cyflawni hyn ichi, rydym yn defnyddio arbenigwyr lleoleiddio sy’n frodorol i’r wlad rydych chi’n ei thargedu.  Yn bwysicach, mae eu sgiliau cyfieithu yn mynd y tu hwnt i newid geiriau’n llythrennol.  Byddan nhw’n addasu’r cyfieithiad er mwyn iddo gael effaith yn eich marchnad leol ddethol, gan greu cynnwys wrth gofio hyn.

Mae gan Wolfestone hanes o helpu cleientiaid i fynd â’u cynhyrchion a gwasanaethau dramor. Rydym yn defnyddio rhwydwaith o gyfieithwyr arbenigol sydd â phrofiad o weithio ar brosiectau lleoleiddio ymhob sector, o weithgynhyrchu nwyddau i ddiogelwch, gwyddorau bywyd a’r cyfryngau.