Gwasanaethau SEO Rhyngwladol

Mae astudiaeth gan OC&C Strategy Consultants yn awgrymu y gallai cwmnïau’r DU o bosibl gyflawni refeniw ar-lein tramor o dros £28bn erbyn 2020.

SEO rhyngwladol

Er mwyn manteisio ar y cyfle hwn, mae angen i gwmnïau ystyried nid cyfieithu eu gwefan yn unig, ond hefyd ymgymryd ag SEO rhyngwladol .

Yn y bôn, mae SEO rhyngwladol yn golygu optimeiddio gwefan i’w chwilio. Mae’n cynnwys pethau fel ymchwil allweddeiriau, tagio delweddau, optimeiddio cynnwys ac adeiladu awdurdod y wefan. Gall gynnwys optimeiddio ar y wefan, a hefyd optimeiddio oddi ar y wefan. Mae hyn yn wahanol mewn gwledydd newydd, gan ei fod yn cynnwys cael dolenni penodol o ansawdd uchel yn y wlad honno.

Ond â chymaint o gwmnïau yn cynnig SEO rhyngwladol, pwy ddylech ei ddewis?

Mae arnoch angen dewis partner sy’n deall SEO ar ôl y diweddariadau Penguin/Panda/Hummingbird. Mae arnoch angen asiantaeth sy’n deall nad yw’r hen arferion o adeiladu dolenni a llenwi allweddeiriau yn dderbyniol. Hefyd bydd arnoch angen cwmni sy’n deall bod SEO thematig, ag allweddeiriau wedi’u hymchwilio’n dda yn allweddol i lwyddiant SEO.

Bydd llawer o gwmnïau SEO rhyngwladol yn cyfieithu eich cynnwys a chyfieithu eich meta-teitlau, disgrifiadau a thagiau yn llythrennol. Mae hyn yn peri problemau oherwydd efallai na fydd pobl yn y wlad honno yn chwilio am y cyfieithiad llythrennol, gan ddewis allweddair gwahanol yn ei le. Mae ein harbenigwyr SEO yn cael eu dewis yn ofalus am eu sylw i fanylion a dealltwriaeth o ddarlun mawr SEO.

SEO rhyngwladol

Eich Partner Gwasanaethau SEO Rhyngwladol

Bydd safle sydd wedi’i optimeiddio’n dda yn cyflwyno elw ar fuddsoddiad. Bydd yn tynnu’r traffig delfrydol a’r busnes delfrydol at eich gwefan. I gael gwefan wedi’i hoptimeiddio’n dda, mae arnoch angen cysylltu â chwmni sydd â dealltwriaeth dda o SEO ar y wefan, pa ymadroddion y bydd eich marchnad darged yn chwilio amdanynt a beth sy’n ysgogi eu penderfyniadau prynu.

Mae Wolfestone wedi cynnal gwaith SEO rhyngwladol ym mhob iaith a sector bron. Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys banc o’r DU yn ehangu i Qatar, cadwyn o westai yn ehangu ledled Ewrop ac Asia, a chwmni meddalwedd yn ceisio cynyddu eu gwerthiannau yn Ffrainc, yr Almaen a Sbaen. Y canlyniad i bob cleient oedd mwy o welededd, yn arwain at fwy o draffig a mwy o amdroadau.

Sut I Gynnal Ymgyrch SEO Rhyngwladol

Mae proses SEO rhyngwladol yn cynnwys adolygu eich cynnwys wedi’i gyfieithu yn y lle cyntaf. Mae pobl SEO arbenigol sy’n siarad yr iaith leol hyd at lefel frodorol yn ymchwilio eich marchnad darged a’r allweddeiriau mae pobl yn chwilio amdanynt. Er enghraifft, ar gyfer un cwmni manwerthu darganfuom fod y cyfaint chwilio yn uwch ac yn fwy proffidiol yn Saesneg nag yn Iseldireg. Mae’r fath o fewnwelediad hon yn gyrru llwyddiant ein hymgyrchoedd SEO amlieithog .

Os ydych chi’n dymuno optimeiddio nifer fach o dudalennau, efallai y bydd ein pecynnau SEO Rhyngwladol o ddiddordeb ichi. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.