Gwasanaethau Cyfieithu Cymraeg

Ydych chi’n chwilio am bartner gwasanaethau cyfieithu Cymraeg? Mae gan Wolfestone y gallu y byddech yn ei ddisgwyl gan gwmni a leolir yn Ne Cymru.

Map o Gymru

Fel darparwr proffesiynol gwasanaethau cyfieithu Cymraeg mae gennym lefel helaeth o brofiad. Rydym yn cyfieithu dogfennau ac yn darparu cyfieithwyr ar y pryd o Saesneg i Gymraeg a Chymraeg i Saesneg ar gyfer ystod eang o sectorau.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau meddygol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Cymraeg i chi?

Delwedd o Fae Caerdydd

Mae pob un o’n cyfieithwyr Cymraeg a chyfieithwyr Cymraeg ar y pryd yn siaradwyr brodorol sydd wedi cael eu harchwilio’n ofalus. Mae ganddynt o leiaf 5 mlynedd profiad o gyfieithu ac os yw’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd sy’n benodol i’r sector. Gall ein hieithyddion ymdrin ag unrhyw dafodiaith a siaredir ledled y 22 sir Gymreig. Mae Cymraeg y De a Chymraeg y Gogledd yn ddwy dafodiaith y sonir amdanynt fwyaf, fodd bynnag, mae pedair: Y Wyndodeg, y Bowyseg, y Ddyfedeg a’r Wenhwyseg. Maen nhw’n cael eu cysylltu â Chymraeg y Gogledd, Cymraeg y Canolbarth, Cymraeg y Gorllewin a Chymraeg y De, yn ôl eu trefn.

Mae’n lleoliad ni yn Abertawe, yr ail ddinas fwyaf yng Nghymru a chanolbwynt busnes a diwylliannol y De Orllewin, yn gwarantu ein bod ni’n gwybod am y datblygiadau diweddaraf ynghylch yr iaith Gymraeg. Rydym yn helpu gwahanol gyrff cyhoeddus i weithredu polisi-dwy-iaith y Cynllun Iaith Gymraeg. Mae’r Cynllun yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg.

Beth mae ein cwsmeriaid yn dweud am ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg?

Llywodraeth-Cymru
“Rwy’n ddiolchgar iawn i’r tîm am y gwaith maent wedi ei wneud a byddwn i’n cymeradwyo Wolfestone yn fawr. Maen nhw wedi darparu gwasanaethau proffesiynol iawn trwy’r holl broses, yn cwblhau rhywfaint o waith cyfieithu cymhleth iawn yn gyflym a heb drafferth.”

Mae cleientiaid fel Llywodraeth Cymru a phrifysgolion lleol yn ein dewis fel eu darparwr gwasanaethau cyfieithu Cymraeg. Mae llawer o’n cleientiaid wedi bod yn bartneriaid i ni ers sawl blwyddyn. Mae uwch staff o Wolfestone yn darlithio’n rheolaidd yn y Prifysgolion ar y sgiliau busnes, rheoli prosiect ac entrepreneuraidd y bydd ar raddedigion eu hangen pan fyddant yn gadael y brifysgol ac yn dod i mewn i’r byd masnachol.

Ynglŷn â Chymru a’r Gymraeg

gwasanaeth cyfieithu cymraegMae poblogaeth Cymru oddeutu 3.1 miliwn o bobl ac mae’r holl arwynebedd yn 8,023 milltir sgwâr. Yn ôl Cyfrifiad 2011 ar gyfer data iaith, roedd 23.3% o boblogaeth Cymru sy’n 3 oed ac yn hŷn yn gallu siarad Cymraeg. O’r rhai hynny na chafodd eu geni yng Nghymru, roedd 8.0% yn gallu siarad Cymraeg. Roedd y ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg yn y lleoedd canlynol: Ceredigion, Gwynedd, Ynys Môn a Sir Gâr.

Aeth 4,000 o gwmnïau Cymreig i mewn i’r farchnad fyd-eang am y tro cyntaf yn 2016 â gwerth o £12.4 biliwn ac mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cysylltu â 26,000 o fusnesau eraill i ddarparu cymorth iddynt i allforio nwyddau.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Cymraeg.