Gwasanaethau Cyfieithu Almaeneg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Almaeneg ar gyfer eich anghenion cyfieithu Saesneg i Almaeneg ac Almaeneg i Saesneg? Mae gan Wolfestone y profiad a’r safon y byddech yn ei ddisgwyl gan gwmni sy’n cadeirio ei gorff masnach.

Map o'r Almaen
Ein hamcan yw helpu busnesau’r DU i gael mynediad i’r farchnad Almaenaidd trwy oresgyn y rhwystr iaith. Ers 2006, rydym wedi darparu gwasanaethau cyfieithu Almaeneg i amrywiaeth eang o sectorau.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Almaeneg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn Bartner Gwasanaethau Cyfieithu Almaeneg i chi?

Mae pob un o’n cyfieithwyr a chyfieithwr ar y pryd Almaeneg yn cael ei archwilio’n ofalus, mae ganddynt o leiaf 5 mlynedd o brofiad ym maes cyfieithu a lle mae’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd sy’n benodol i’r sector. Gall ein hieithyddion eich cynghori ar y gwahaniaethau rhwng yr Almaeneg sy’n cael ei siarad yn yr Almaen, Awstria a rhannau’r Swistir sy’n siarad Almaeneg ac rydym yn cwmpasu unrhyw dafodieithoedd rhanbarthol.

Mae hefyd gan Wolfestone gysylltiadau lleol cryf â’r Ganolfan ar gyfer Diwylliant Almaenaidd Cyfoes ym Mhrifysgol Abertawe, sefydliad sy’n cynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang ar lenyddiaeth a diwylliant o ysgrifenwyr a beirdd yr Almaen.

Ynglŷn â’r Almaen ac Almaeneg

Mae oddeutu 100 miliwn o siaradwyr Almaeneg brodorol ledled y byd. Mae’n un o dair iaith a ddysgir fwyaf yn y byd yn ogystal ag un o’r ddeg a siaredir fwyaf yn y byd. Mae’r Almaeneg yn iaith swyddogol yn yr Almaen, Awstria, y Swistir, Alsace-Lorraine (Ffrainc), Gogledd yr Eidal, dwyrain Gwlad Belg, Lwcsembwrg a Lichtenstein.

Economi’r Almaen yw un o’r rhai cryfaf yn y byd, mae ganddi’r GDP uchaf yn Ewrop a hefyd dyma’r cynhyrchwr mwyaf ar y cyfandir. Mae hefyd gan y wlad y boblogaeth fwyaf (82 miliwn) yn yr UE. Mae rhai o chwaraewyr uchaf y byd fel Mercedes, BMW, SAP, Siemens, Volkswagen, Adidas a Puma yn gorfforaethau Almaenaidd. Ynghyd â’r cwmnïau bach a chanolig eu maint, y “Mittelstand” Almaenaidd, maen nhw’n cynnig y farchnad fwyaf yn yr UE.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Almaeneg.