Gwasanaethau Cyfieithu Arabeg

Os ydych chi’n chwilio am gwmni gwasanaethau cyfieithu Arabeg proffesiynol, rydych chi wedi dod i’r lle cywir. Rydym yn ymfalchïo ar safon, fforddiadwyedd a boddhad cyflawn gan gwsmeriaid.

Map o'r Cynghrair Arabaidd

Mae ein tîm iaith Arabeg yn darparu cyfieithiadau Arabeg i Saesneg a Saesneg i Arabeg i’r sector preifat a’r sector gyhoeddus.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Arabeg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

Pam dewis Wolfestone i fod yn ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Arabeg i chi?

Gall ein tîm eich arwain trwy unrhyw wahaniaethau diwylliannol y bydd angen ichi eu hystyried wrth gyfieithu o Arabeg i Saesneg neu Saesneg i Arabeg. Mae ein cyfieithwyr Arabeg yn siaradwyr brodorol ac maen nhw’n gallu dweud wrthoch os yw’r lluniau, lliwiau ac ymadroddion rydych chi’n eu defnyddio yn eich dogfen yn briodol ar gyfer eich cynulleidfa darged. Rydym yn gallu darparu cyfieithwyr Arabeg a fydd yn addasu eich neges i farchnadoedd penodol, fel Qatar, Sawdi Arabia, yr Aifft a’r Emiraethau Arabaidd Unedig.

Gall lleoleiddo’ch cynnwys wneud gwahaniaeth yn eich stori llwyddiant wrth fynd i mewn i farchnad dramor. Yn ddiweddar, rydym wedi helpu cynhyrchwr teganau i blant a oedd eisiau mynd i mewn i’r farchnad deganau Arabaidd. Mae’r farchnad deganau yn y byd Arabaidd yn cynnig potensial mawr i fusnesau’r DU oherwydd mai dim ond nifer fach o deganau sydd wedi cael eu cynhyrchu’n lleol hyd yn hyn. Mae ein harbenigwyr iaith wedi helpu’r cwmni i ddewis y delweddau a disgrifiadau lluniau priodol ar gyfer taflenni’r cynnyrch.

Ynglŷn â’r Cynghrair Arabaidd a’r iaith Arabeg


Arabeg yw iaith swyddogol 22 gwlad. Gyda’i gilydd, mae’r gwledydd hyn yn ffurfio’r Cynghrair Arabaidd. At ei gilydd, mae mwy na 200 miliwn o siaradwyr brodorol yn byw yn y Byd Arabaidd, ardal sy’n ymestyn o Dde-orllewin Asia i Ogledd-orllewin Affrica. Mae’r potensial busnes yn enfawr, ac mae gennym yr arbenigedd i’ch helpu i gwblhau’r bargeinion pwysig. Mae gan yr ardal un o’r cyfraddau twf mwyaf ar gyfer defnydd o’r rhyngrwyd yn y byd ac mae cyfradd dreiddio’r rhyngrwyd yn uwch na’r cyfartaledd byd-eang. Mae data o’r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod 175 miliwn o siaradwyr Arabeg sydd â mynediad i’r rhyngrwyd heddiw.

“Arabeg Glasurol” ydy tarddiad yr iaith Arabeg sy’n cael ei dysgu mewn ysgolion byd-eang ac mae’n cael ei defnyddio gan ysgolheigion crefyddol. Er hynny, mae’n ffurf ar Arabeg sy’n cael ei defnyddio’n bennaf ar ffurf ysgrifenedig yn hytrach nag ar lafar.
Math arall o Arabeg sy’n cael ei defnyddio wrth gyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig ydy “Arabeg Safonol Modern”. Fe’i defnyddir yn eang ledled y byd Arabaidd gan gyflwynwyr teledu a gwleidyddion. Mae tiwtoriaid Ieithoedd Tramor Modern hefyd yn dysgu “Arabeg Safonol Modern” i’w disgyblion.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Arabeg.