Gwasanaethau Cyfieithu Eidaleg

Ydych chi angen gwasanaethau cyfieithu Eidaleg proffesiynol? Beth am ddewis darparwr aml-arobryn, arloesol o wasanaethau iaith fel ni?

Map o'r Eidal
Mae pob un o’n hieithyddion ar gyfer ein gwasanaethau cyfieithu Eidaleg yn cael ei archwilio’n ofalus gan ein tîm Rheoli Gwerthwyr. Mae ganddynt o leiaf 5 mlynedd o brofiad ym maes cyfieithu a chymhwysterau sy’n benodol i’r sector. Gallant hefyd roi cyngor ichi ar amrywiaethau rhanbarthol lluosog yr Eidaleg.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Eidaleg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn Bartner Gwasanaethau Cyfieithu Eidaleg i chi?

Mae Wolfestone yn cynnig gwasanaethau cyfieithu Eidaleg yn rheolaidd i wahanol gwmnïau o amrywiaeth o sectorau. Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi cyfieithu cannoedd o lawlyfrau technegol, gwefannau a llyfrynnau marchnata o Saesneg i Eidaleg ac Eidaleg i Saesneg. Gweithion ni â valuelicensing.com ar eu cyfieithiad gwefan i Eidaleg ac rydym wedi eu helpu cael mynediad i gwsmeriaid newydd.

Ynglŷn â’r Eidal a’r iaith Eidaleg

Eidaleg yw’r iaith swyddogol yn yr Eidal, y Fatican a San Marino, yn ogystal ag un o’r bedair iaith swyddogol a siaredir yn y Swistir. Wrth ichi deithio drwy Falta, Croatia, Slofenia a Ffrainc mae’n debygol y byddwch chi yn cwrdd â rhai siaradwyr Eidaleg. Mae gan yr Eidal bedwar deg o dafodieithoedd ac amrywiaethau iaith, a siaredir yn ardaloedd gwahanol y wlad.

Wedi’i lleoli yn ne Ewrop, mae’r Eidal yn rhannu ffin â Ffrainc, y Swistir, Awstria a Slofenia. Mae tiriogaeth yr Eidal hefyd yn gartref i ddwy wladwriaeth sofran, y Fatican a San Marino. Yr Eidal yw’r bedwaredd wlad fwyaf poblog yn yr Undeb Ewropeaidd, â bron 61 miliwn o drigolion ar arwynebedd ychydig mwy na chan mil milltir sgwâr.

Yr Eidal yw’r 8fed allforiwr mwyaf yn y byd a’r 2il weithgynhyrchydd mwyaf yn Ewrop y tu ôl i’r Almaen. Mae’r cysylltiadau masnach rhwng yr Eidal a’r DU wedi’u gwreiddio’n ddwfn, â’r nwyddau allforio mwyaf i’r DU yn cynnwys cynhyrchion cemegol a fferyllol, olew, nwy a cherbydau modur.

Cyslltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Eidaleg.