Gwasanaethau Cyfieithu Ffrangeg

A oes arnoch angen gwasanaethau cyfieithu Ffrangeg o safon uchel? Fel un o asiantaethau cyfieithu blaenllaw’r DU, gall Wolfestone helpu.

Map o Ffrainc

Ein rheolwr prosiect sy’n siarad Ffrangeg yw eich cyswllt ar gyfer eich holl geisiadau am gyfieithu i’r Ffrangeg. Gall hi eich cynghori ar unrhyw wahaniaethau diwylliannol ac ieithyddol a’ch helpu i roi cychwyn mawreddog ar eich prosiect cyfieithu Ffrangeg.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Ffrangeg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau meddygol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn bartner gwasanaethau cyfieithu Ffrangeg i chi?

Yr iaith Ffrangeg yw un o’r rhai y gofynnir amdani fwyaf gan ein cleientiaid. Mae ein cyfieithwyr Ffrangeg yn cael eu gwirio’n ofalus. Mae gennym broses ddewis llym a chadarn ar waith, a redir gan ein Cydlynwyr Fendwyr Ffrangeg brodorol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi cwblhau mwy nag 800 o brosiectau cyfieithu Ffrangeg. Mae ein hofferyn cyfieithu soffistigedig, Synergy X, yn cael ei ddatblygu’n gyson i fod ar flaen y gad drwy’r amser ym maes technoleg gyfieithu. Mae hyn yn caniatáu i ni sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y gwasanaethau cyfieithu Ffrangeg gorau.

Ynglŷn â Ffrainc a’r iaith Ffrangeg


Mae’r iaith Ffrangeg yn iaith swyddogol mewn 29 o wledydd ledled y byd, o Ganada i Algeria ac o Haiti i Laos a Chambodia, lle mae’n dal i fod yn iaith weinyddol. Yn Ewrop, fe’i siaredir mewn rhannau o’r Swistir, yr Eidal, Gwlad Belg, Lwcsembwrg, Andorra a Monaco a dyma’r ail iaith dramor a addysgir fwyaf.

Ffrainc yw’r trydedd wlad fwyaf yn Ewrop, â chyfanswm poblogaeth o oddeutu 67 miliwn o bobl. Mae ei phrifddinas, Paris, yn ganolfan celf a phensaernïaeth sy’n enwog ledled y byd ac yn un o’r dinasoedd mwyaf twristaidd yn y byd. Mewn gwirionedd, Ffrainc yw arweinydd y byd o ran twristiaeth, â mwy nag 80 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn ar gyfartaledd.

Mae economi Ffrainc ymysg y rhai cryfaf yn y byd yn y sectorau modurol, awyrofod a rheilffyrdd, ac mae’r sector cemegol yn elfen bwysig yn economi’r wlad.

Peidiwch â phetruso i gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Ffrangeg.