Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Iseldireg ar gyfer eich anghenion cyfieithu Saesneg i Iseldireg ac Iseldireg i Saesneg? Mae gan Wolfestone y profiad a’r safon i gyflawni’ch amcanion cyfathrebu.

map o'r Iseldiroedd
Mae pob un o’n cyfieithwyr a chyfieithwyr ar y pryd sy’n siarad Iseldiroedd yn cael eu harchwilio’n ofalus,mae ganddynt o leiaf bum mlynedd o brofiad mewn cyfieithu a, lle bo’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd sy’n benodol i’r sector.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Iseldireg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

Pam dewis Wolfestone i fod yn Bartner Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg i chi?

I gwmnïau sy’n amrywio o BBaChau i gorfforaethau, mae Wolfestone yn ymgymryd â channoedd o brosiectau iaith Iseldireg bob blwyddyn. Gall ein hieithyddion eich cynghori ar eiriau sy’n unigryw i Fflemeg, yr iaith Iseldireg a siaredir yn Fflandrys, y rhanbarth gogleddol yng Ngwlad Belg.

Y llynedd roeddem yn gweithio â manwerthwr Prydeinig llwyddiannus ar brosiect SEO Trawsgreu ac Amlieithog. Rhestrir prif allweddeiriau term chwilio 20 uchaf y cwmni mewn safle yn y 3 uchaf, ac mae’r manwerthwr wedi agor ei drydedd siop yn yr Iseldiroedd.

Ynglŷn â’r Iseldiroedd a’r iaith Iseldireg

Gwasanaethau Cyfieithu Iseldireg
Mae gan Iseldireg oddeutu 23 miliwn o siaradwyr brodorol â 4 miliwn arall yn gallu ei siarad fel ail iaith neu iaith dramor. Mae’n iaith swyddogol yn yr Iseldiroedd, Swrinam, Arwba, Gwlad Belg, Curaçao, Sint Maarten ac Ynysoedd Iseldiraidd y Caribî. Dywedir ei bod yn un o’r ieithoedd hawsaf i siaradwyr Saesneg ei dysgu gan ei bod yn tarddu o’r teulu ieithyddol Germaneg Orllewinol, fel y mae’r Saesneg a’r Almaeneg. Hefyd mae’n darddiad yr iaith Affricaneg yn Ne Affrica ac maen nhw hyd yn oed yn gyd-ddealladwy heddiw.

Mae gan yr Iseldiroedd boblogaeth o oddeutu 17 miliwn a dyma’r wlad fwyaf dwys ei phoblogaeth yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyma’r allforiwr 5ed mwyaf yn y byd a mae’n gartref i lawer o gwmnïau byd-eang gan gynnwys Unilever, Philips a Heineken. Yr Almaen yw ei phartner masnachu mwyaf er bod masnach â’r DU, Gwlad Belg a Ffrainc yn gyffredin iawn i’r Iseldirwyr. Mae’r Iseldiroedd yn tueddu i fod yn fabwysiadwr cynnar o dechnoleg newydd ac yn un o’r economïau mwyaf agored yn y byd. Mae hyn yn gwneud y wlad yn ddeniadol iawn i fuddsoddwyr, â thros 400 o cwmnïau Prydeinig yn ymgartrefu yn yr Iseldiroedd.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Iseldireg.