Gwasanaethau Cyfieithu Portiwgaleg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Portiwgaleg ar gyfer eich anghenion iaith Portiwgaleg? Mae Wolfestone yn gwmni iaith arobryn sy’n cyflenwi’ch anghenion iaith.

Map o wledydd Portiwgaleg

Mae gennym lawer iawn o brofiad o gyfieithu dogfennau o Saesneg i Bortiwgaleg Frasilaidd neu Ewropeaidd ac i’r gwrthwyneb ar gyfer amrywiaeth o fusnesau a sectorau o wahanol feintiau.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Portiwgaleg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone ar gyfer eich Gwasanaethau Cyfieithu Portiwgaleg?

Mae pob un o’n cyfieithwyr Portiwgaleg yn cael ei archwilio’n ofalus, mae ganddynt 5 mlynedd profiad o gyfieithu ac os yw’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd i sectorau penodol. Rydym yn gweithio ag ieithyddion proffesiynol yn unig sydd gan hanes profedig yn y diwydiant cyfieithu. Mae hyn yn gadael inni ddeall anghenion ein cleientiaid yn llwyr ac adeiladu perthnasoedd hirdymor â chwsmeriaid.

Ynglŷn â Phortiwgal a Phortiwgaleg

Dosbarthir Portiwgaleg fel iaith Romáwns. Portiwgaleg yw’r iaith swyddogol ym Mhortiwgal, Brasil, Mosambîc, Angola, Penrhyn Verde, Gini Basaw, São Tomé a Príncipe, ag oddeutu 215 i 220 miliwn o siaradwyr brodorol a 260 miliwn o siaradwyr mewn cyfanswm. Hefyd dyma’r iaith a siaredir y trydedd fwyaf yn y byd o ran y nifer o siaradwyr brodorol, â Phortiwgaleg Frasilaidd yn cael ei siarad gan oddeutu 200 miliwn o drigolion ym Mrasil a chan ychydig filiynau o ymfudwyr Brasilaidd yn yr Unol Daleithiau, Paragwâi, Siapan, Portiwgal a’r Ariannin. Mae Portiwgaleg yn dod yn iaith boblogaidd i’w hastudio.

Mae gan Bortiwgal rai o’r costau gweithredu isaf yng Ngorllewin Ewrop ac mae hefyd ganddi gasgliad o leoliadau a chyfleusterau wedi’u prisio’n gystadleuol sydd ar gael yn rhwydd, sy’n ei wneud yn lleoliad deniadol i gynnal busnes i gwmnïau’r DU. Hefyd mae mwy na 100 o fuddsoddwyr Portiwgeaidd yn y DU. Economi Brasil yw’r 9fed mwyaf yn y byd, â marchnad defnyddwyr sy’n tyfu’n gyson. Mae’r ffactorau hyn yn cyfrannu at wneud gwasanaethau cyfieithu Portiwgaleg yn adnodd defnyddiol iawn.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Portiwgaleg.