Gwasanaethau Cyfieithu Pwyleg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Pwyleg ar gyfer eich anghenion iaith Pwyleg? Gall Wolfestone helpu i roi eich neges i’ch marchnad darged gartref a thramor.

map o wlad pwyl
 phrofiad o gyfieithu dogfennau Pwyleg, cyfieithu Pwyleg ar y pryd a lleoleiddio Pwyleg, rydym mewn sefyllfa dda i’ch helpu i gyrraedd eich amcanion busnes a chyfathrebu.

Mathau o gyfieithiadau

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Pwyleg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

Pam dewis Wolfestone ar gyfer eich Gwasanaethau Cyfieithu Pwyleg?

Mae gan gyd-sefydlwraig Wolfestone, Anna Bastek wybodaeth ddwys am y farchnad Bwylaidd, fel brodores o Wlad Pwyl. Mae ganddi dîm proffesiynol o ieithyddion Pwyleg mewnol. Maen nhw yma i sicrhau bod eich prosiectau yn cael eu trin i safon uchel a bod y negeseuon yn gweithio i’r farchnad darged.

I gwmnïau sy’n amrywio o BBaChau i gorfforaethau, mae Wolfestone yn ymgymryd â channoedd o brosiectau iaith Bwyleg bob blwyddyn. Mae ein profiad yn cynnwys cyfieithu sloganau ar gyfer gwaith brandio i ddogfennau cyfreithiol ar gyfer awdurdodau lleol.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd dros y ffôn sy’n cael ei werthfawrogi’n eang gan ein cwsmeriaid. Os ydych chi eisiau gosod apwyntiad neu angen cyfnewid sydyn o wybodaeth, mae ein gwasanaethau cyfieithu ar y pryd wrth law i helpu. Lawrlwythwch yr ap neu gyrchwch y gwasanaeth trwy fwrdd gwaith a gallwch gael eich cysylltu ag ieithydd brodorol, profiadol o fewn llai na munud – pryd bynnag a ble bynnag rydych ei angen.

Ynglŷn â Gwlad Pwyl a Phwyleg


Mae Pwyleg yn rhan o’r is-grŵp Lechitic o Ieithoedd Slafeg Orllewinol sy’n cael ei defnyddio ledled Gwlad Pwyl a chan leiafrifoedd Pwylaidd mewn gwledydd eraill. Amcangyfrifir bod mwy na 50 miliwn o siaradwyr Pwyleg yn y byd â hanner miliwn yn y DU ac mae cymunedau mawr yn yr Ariannin, Awstralia, yr Unol Daleithiau a Rwsia yn ogystal â gwledydd eraill.

Mae gan Wlad Pwyl boblogaeth o oddeutu 39 miliwn o bobl er yr ystyrir bod y nifer o bobl Bwylaidd yn llawer uwch na hynny oherwydd mudo o’r wlad. Mae oddeutu 831,000 o Bwyliaid yn byw yn y DU sy’n eu gwneud y grŵp mwyaf wedi’i eni’n dramor yn y wlad a Phwyleg yw’r 3ydd iaith a siaredir fwyaf yn y DU ar ôl Saesneg a Chymraeg.

Dywedir bod e-fasnach yn ffynnu yng Ngwlad Pwyl â’r farchnad yn tyfu oddeutu 25% blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ei heconomi yw’r mwyaf o aelodau’r Bloc Dwyreinol cynt yn yr Undeb Ewropeaidd a’r 6ed mwyaf yn yr UE yn ei chyfanrwydd. Fe’i dosbarthir fel gwlad incwm uchel gan Fanc y Byd.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Pwyleg.