Gwasanaethau Cyfieithu Rwsieg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Rwsieg ar gyfer eich prosiectau Rwsieg? Mae Wolfestone mewn sefyllfa dda i’ch helpu i gyflawni eich amcanion cyfathrebu.

Map o Rwsia
Ein nod yw eich cefnogi trwy’r holl broses â’n gwasanaethau cyfieithu Rwseg i fynd i mewn i farchnad allforio sy’n tyfu’n gyflym. Mae gennym brofiad eang o gyflawni gwasanaethau iaith o safon uchel o Saesneg i Rwseg ac o Rwseg i Saesneg fel ei gilydd, mewn amrywiaeth o barthau arbenigol.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Rwseg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Rwseg i chi?

Mae Wolfestone yn ymgymryd â gwasanaethau cyfieithu Rwseg ar y pryd a chyfieithu i gwmnïau bychain a chwaraewyr byd-eang. Mae cleientiaid yn dewis Wolfestone oherwydd y safon uchel a’r gwasanaeth, ac mae llawer o’n cleientiaid wedi bod yn bartneriaid i ni ers sawl blwyddyn.
Mae pob un o’n cyfieithwyr Rwseg a chyfieithwr ar y pryd Rwseg yn cael ei ddewis yn ofalus, mae ganddynt o leiaf 5 mlynedd profiad o gyfieithu ac os yw’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd sy’n benodol i’r sector.

Ynglŷn â Rwsia a Rwseg


Dosbarthir Rwseg yn iaith Slafig a siaredir yn bennaf yn Rwsia, Belarws, Casachstan a Chirgistan, yn ogystal ag Wcráin. Rwseg yw’r iaith a siaredir yr 8fed mwyaf yn y byd yn ôl siaradwyr brodorol a’r 7fed yn ôl y cyfanswm o siaradwyr. Mae Rwseg yn defnyddio’r wyddor Syrilig ac yn bennaf mae’n iaith gydryw â dim ond ychydig o dafodieithoedd.

Yn ymestyn am gilomedrau rhwng Ewrop ac Asia, Rwsia yw’r wlad fwyaf yn y byd yn ôl arwynebedd tir. Mae’r wlad yn ffederasiwn o 85 o daleithiau, wedi’i threfnu’n weriniaeth led-arlywyddol. Mae ganddi boblogaeth o fwy na 140 miliwn o bobl, sy’n byw yn bennaf yn ardaloedd gorllewinol y wlad.

Mae nerth economaidd y wlad yn dod o’i hadnoddau naturiol allweddol, olew a nwy, sy’n cyfrif am 80% o’r farchnad allforio. Mae ffigyrau o’r Cynghorwr Marchnad Rhwyngwladol (CMRh/IMA) yn dangos, erbyn 2030, y bydd rhaid i’r Ffederasiwn fuddsoddi mwy na $1 triliwn i ddiwallu’r galw. Â phrosiect mawr o foderneiddio a buddsoddi yn digwydd ar hyn o bryd, mae’r Ffederasiwn Rwsiaidd hefyd yn farchnad allforio fawr o bosib. Mae allforion y DU yn Rwsia yn cynnwys cynhyrchion peirianyddol, meddyginiaethau, cemigion a nwyddau traul.

Cyslltwch â ni am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Rwseg.