Gwasanaethau Cyfieithu Sbaeneg

Ydych chi’n chwilio am bartner gwasanaethau cyfieithu Sbaeneg? Mae gan Wolfestone y safon a’r gwasanaeth y byddech yn eu disgwyl gan gwmni sy’n cyfieithu mwy nag 1 miliwn o eiriau Sbaeneg y flwyddyn.

Map o wledydd Sbaeneg

Mae pob un o’n hieithyddion Sbaeneg yn cael ei archwilio’n ofalus ag o leiaf bum mlynedd o brofiad. Rydym yn gweithio â’r sector preifat a chyhoeddus ar gyfieithiadau Saesneg i Sbaeneg a Sbaeneg i Saesneg.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Sbaeneg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau meddygol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

 

Pam dewis Wolfestone i fod yn ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Sbaeneg i chi?

Mae Wolfestone mewn sefyllfa dda i’ch helpu i gyflawni eich amcanion cyfathrebu. Gall ein rheolwyr cyfrifon eich cynghori ar yr amrywiaethau o dafodieithoedd Sbaeneg a’r gwahaniaethau rhwng Sbaeneg Ewropeaidd a Sbaeneg De Americanaidd. Byddan nhw’n eich helpu i ddewis eich cynulleidfa darged gywir a sicrhau bod eich cyfieithiad yn barod am eich cronfa gleientiaid yn Ewrop neu Dde America.

Budd arall o’n defnyddio fel eich darparwr gwasanaethau cyfieithu Sbaeneg yw ein hymrwymiad sy’n benodol i’r sector. Mae hyn yn golygu, ar gyfer dogfen feddygol, y byddwn ni dim ond yn gweithio â chyfieithwyr sy’n meddu ar gymhwyster proffesiynol a chymhywster meddygol. Ac os ydych chi angen cyfieithydd meddygol ar y pryd ar gyfer eich apwyntiad ysbyty neu gynhadledd fferyllol, rydym yma i helpu hefyd. Beth am brofi ein cyfleuster cyfieithu ffôn a fideo ar y pryd diweddaraf?

Ynglŷn â Sbaen a Sbaeneg


Mae Sbaeneg yn iaith Romáwns sy’n tarddu o’r ardal Castilia yn Sbaen. Mae’n iaith swyddogol y Cenhedloedd Unedig a’r Undeb Ewropeaidd. Sbaeneg yw’r iaith a ddeallir fwyaf yn yr hemisffer Gorllewinol ac un o’r ieithoedd a astudir fwyaf fel ail iaith.

Mae oddeutu 437 miliwn o siaradwyr Sbaeneg brodorol yn y byd, ac mae Sbaeneg yn iaith swyddogol mewn 21 o wledydd ledled Ewrop, Affrica a Chanolbarth a De America. Mae hyn yn rhoi’r iaith yn yr ail safle ar ôl Mandarin fel yr iaith a siaredir fwyaf fel iaith frodorol. Yn ogystal â Sbaen ac America Ladin, mae Sbaeneg yn rhan hanfodol o fusnes yn yr Unol Daleithiau, lle mae’n cael ei siarad gan dros 50 miliwn o bobl.

Ar ôl cyfnod anodd, ymddengys fod economi Sbaen yn gwella’n dda ar ôl yr argyfrwng ariannol ac mae ei chynnyrch domestig gros ar fin dychwelyd i lefelau 2008 a fydd yn gadael iddi gystadlu unwaith eto ag economïau gwledydd mawr eraill yn yr UE. Mae’r rhannau o America Ladin lle siaredir Sbaeneg yn cynnig cyfleoedd busnes gwych hefyd. Mae’r economi yn y rhan hon o’r byd yn tyfu’n gyflym, â Mecsico a’r Ariannin yn arwain. Sbaeneg yw’r iaith a ddefnyddir y trydydd mwyaf ar y rhyngrwyd, â bron 260 miliwn o ddefnyddwyr. Gall gwasanaethau lleoleiddio ac SEO amlieithog fod yn fantais fawr os ydych chi’n ceisio ymestyn eich marchnad i ardaloedd Sbaeneg.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Sbaeneg.