Gwasanaethau Cyfieithu Siapaneg

Ydych chi’n chwilio am ddarparwr gwasanaethau cyfieithu Siapaneg ar gyfer eich anghenion iaith Siapaneg? Mae gan Wolfestone y profiad a’r safon y byddech yn ei ddisgwyl gan gwmni sy’n cadeirio ei gorff masnach.

Map o Siapan
Mae gan Wolfestone lawer iawn o brofiad o gyfieithu dogfennau a darparu cyfieithwyr ar y pryd o Saesneg i Siapaneg a Siapaneg i Saesneg, ar gyfer ystod eang o sectorau.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Siapaneg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

Pam dewis Wolfestone i fod yn bartner gwasanaethau cyfieithu Siapaneg i chi?

Mae pob un o’n cyfieithwyr Siapaneg a chyfieithwr Siapaneg ar y pryd yn cael ei archwilio’n ofalus, mae ganddynt 5 mlynedd o brofiad o gyfieithu ac os yw’n berthnasol, mae ganddynt gymwysterau academaidd sy’n benodol i’r sector. Â phrofiad o gyfieithu dogfennau Siapaneg, cyfieithu Siapaneg ar y pryd a lleoleiddio Siapaneg, mae Wolfestone mewn sefyllfa dda i’ch helpu i gyflawni eich amcanion cyfathrebu.

Mae ein hofferyn cyfieithu soffistigedig, Synergy X, yn cael ei ddatblygu’n gyson i fod ar flaen y gad drwy’r amser ym maes technoleg gyfieithu. Mae hyn yn caniatáu inni sicrhau bod ein cwsmeriaid yn derbyn y gwasanaethau cyfieithu Siapaneg gorau.

Ynglŷn â Siapan a Siapaneg


Mae Siapaneg yn cael ei siarad gan oddeutu 125 miliwn o bobl o gwmpas y byd, yn bennaf yn Siapan. Mae’r system ysgrifennu Siapaneg yn gyfuniad o arwyddnodau Tsieinëeg a dau fath gwahanol o arwyddnodau sillafog, y ddau o darddiad Siapaneg, sy’n cael eu defnyddio mewn gwahanol gyd-destunau.

Gan gynnwys 47 rhaglawiaeth wedi’u rhannu dros 8 rhanbarth, mae Siapan yn ymestyn dros grŵp o ynysoedd yn y Môr Tawel, yn wynebu arfordiroedd Corea a Rwsia. Yr economi Siapanaidd yw’r trydydd mwyaf yn y byd yn ôl GDP enwol.

Mae gan y wlad allu diwydiannol mawr, a’i brif allforion yw ceir, dyfeisiau electronig a chyfrifiaduron, yn ogystal â chynhyrchion o’r sectorau electronig a chemegol. Gall Siapan ddarparu cyfle da i gyflenwyr sy’n ceisio ehangu i mewn i’r diwydiannau hyn.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Siapaneg.