Gwasanaethau Cyfieithu Tsieinëeg

Chwilio am wasanaethau cyfieithu o safon uchel yn Fandarin neu Gantoneg? Fel darparwr blaengar o wasanaethau cyfieithu Tsieinëeg, mae gan Wolfestone y profiad a’r wybodaeth i helpu.
Map o Tsieina
Gall ein gwasanaethau cyfieithu a chyfieithu ar y pryd Tsieinëeg eich helpu i addasu’ch cynnwys i farchnadoedd newydd yn ogystal â’ch galluogi i ddarparu’n lleol ar gyfer siaradwyr iaith lafar fwyaf y byd.

Mathau o gyfieithu

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau cyfieithu Tsieinëeg ar gyfer dogfennau cyfreithiol, gwefannau, adroddiadau ariannol a llawer mwy. Cliciwch ar yr eiconau os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am y mathau o gyfieithiadau rydym yn eu cynnal.

Pam dewis Wolfestone i fod yn bartner gwasanaethau cyfieithu Tsieinëeg i chi?

Gall ein rheolwyr cyfrifon eich cynghori ar ba iaith i’w defnyddio wrth dargedu’r farchnad Tsieinaidd.

Eich marchnad darged

Iaith ysgrifenedig

Iaith lafar

Tir Mawr Tsieina Tsieinëeg Symlach Mandarin
Hong Cong Tsieinëeg Draddodiadol Cantoneg
Taiwan Tsieinëeg Draddodiadol Mandarin

Wrth ymgymryd â phrosiect cyfieithu Tsieinëeg, nid ydym yn edrych ar yr iaith yn unig. Rydym hefyd yn gallu cynghori ar strategaeth a’r tueddiadau diweddaraf, fel strategaeth SEO ar gyfer Tsieina. Er enghraifft, mae’r defnyddiwr Tsieineaidd yn dderbyngar iawn i ddylanwadau’r cyfryngau cymdeithasol wrth wneud penderfyniadau prynu, ond dydyn nhw ddim yn defnyddio’r un sianeli cyfryngau cymdeithasol â gwledydd eraill. Baidu ydy’r chwilotwr o ddewis, Weibo ar gyfer microblogio a WeChat, platfform negeseua o’r un fath â WhatsApp ond ag agwedd gymdeithasol. Mae 66% o ddefnyddwyr Tsieineaidd wedi dweud y byddent yn hapus i argymell brand maent wedi cael profiad da ag ef trwy gyfryngau cymdeithasol, sy’n profi bod marchnata dylanwadwr yn gydsyniad a dderbynnir yn eang gan ddefnyddwyr rhyngrwyd y cawr Asiaidd.

Y math hwn o fewnwelediad sy’n ein gwahaniaethu o’r gystadleuaeth ac sy’n ein gwneud yn bartner dibynadwy i lawer o gwmnïau’r DU.

Ynglŷn â Tsieina a’r ieithoedd Tsieineaidd


Tsieina yw’r ail wladwriaeth fwyaf yn y byd yn ôl arwynebedd tir a gwlad fwyaf poblog y byd â phoblogaeth o fwy na biliwn a bron i 300 o ieithoedd byw. Y ddwy iaith sydd wedi’u lledaenu’n fwyaf yw Mandarin a Chantoneg. Tsieinëeg Mandarin yw prif iaith Tsieina, sy’n cael ei siarad gan dros 70% o’r boblogaeth. Tsieinëeg Safonol, sy’n fath o Fandarin, yw’r iaith genedlaethol swyddogol ac mae’n gweithredu fel lingua franca. Ond Cantoneg yw’r iaith swyddogol yn Hong Cong a Macau, sydd hefyd yn cael ei siarad gan Dsieineaid dramor yn Ne-ddwyrain Asia ac yn y Byd Gorllewinol.

Mae’r galw am gyfieithiadau Tsieinëeg wedi bod yn tyfu’n gyson, fel y mae cwmnïau Prydeinig ac Ewropeaidd yn edrych i fanteisio ar ddosbarth canol sy’n tyfu yn Nhsieina. Mae poblogaeth Tsieina wedi mwynhau twf sy’n torri pob record dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, a chanlyniad y twf hwnnw yw marchnad sy’n werth biliynau o ddoleri ac sy’n bartner masnach deniadol. Tyfodd manwerthu ar-lein yn Nhsieina o 26.2% rhwng 2015 a 2016, yn cadarnhau ei lle fel y brif wlad ar gyfer siopa ar-lein. Disgwylir y bydd cyfran Tsieina o werthiannau e-fasnach byd-eang yn cynyddu i bron 51% yn 2017.

Os ydych chi’n ceisio allforio nwyddau a gwasanaethau i Dsieina neu fewnforio nwyddau, defnyddiau neu wasanaethau i’r DU, gadewch i Wolfestone eich arwain. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cyfieithu Tsieinëeg.